Pràctiques de Química

Laboratori

Per tal de repassar i reforçar el contingut de la matèria de Química, les alumnes de 1r de batxillerat que cursen aquesta assignatura han realitzat pràctiques de laboratori.


Competencia global
Galería