1r de Batxillerat inicia un projecte solidari amb UGANDA

Les alumnes de 1r de Batxillerat realitzaran el seu treball de recerca vinculat amb temes solidaris

Albert Gibert, fundador de la ONG KUKURA, i Anna Comas, alumni de La Vall, van explicar la seva experiència solidària a Uganda i van presentar l'ONG amb la que col·laboraran les alumnes de 1r de Batxillerat amb el teu TR solidari.

Les alumnes de primer s'uneixen a l'ONG Kukura en una iniciativa solidària per recaptar fons destinats a diverses causes que aquesta ONG duu a terme a Uganda. 

Kukura duu a terme la seva acció de voluntariat a Feed my Lamb, una escola a la comunitat de Gweri que acull 60 orfes i prioritza valors com el respecte, l'educació i l'amor. No obstant això, la realitat d'aquests nens i adolescents a les seves llars i comunitats és molt diferent, amb malalties com la malaria i el VIH presents a moltes cases. Elements bàsics com la llum, l'aigua corrent i les condicions d'higiene adequades sovint no són accessibles. Els nens comparteixen un mateix llit i les garanties bàsiques de vida són escasses.

Kukura busca garantir que els fons invertits arribin realment als destinataris i s'utilitzin per a necessitats essencials. A més, volen transformar la manera de fer voluntariat, centrant-se en projectes amb continuïtat i impacte durador a la comunitat local. La formació de la població local en diversos àmbits serà clau per aconseguir aquest objectiu.