Pròrroga concert educatiu EPRI

Podeu estar tranquils. L’actual marc jurídic empara el nostre model educatiu i els tribunals han ratificat la plena legalitat de l’educació diferenciada i el dret de les escoles a rebre finançament públic com qualsevol altre centre educatiu.

Benvolgudes famílies,

Possiblement que us arribi la notícia de la renovació del concert de la nostra escola per un termini d'un any, com a pròrroga, en lloc de sis com a la resta d’escoles concertades de Catalunya.

El Departament justifica aquesta pròrroga provisional d’un any per un aspecte merament tècnic, afirmant que “en el moment de declarar-se l’estat d’alarma es van suspendre els termes i es va interrompre els terminis administratius abans de la finalització del termini dels 10 dies per aportar la documentació sol·licitada.” La Conselleria ha ignorat la documentació que l’escola va presentar dins del termini previst.   (AQUÍ)

Aquesta pròrroga inclosa a la resolució és una nova mostra d’ “estil” del Departament, presidit pel conseller Josep Bargalló, per justificar una decisió que no se sustenta en el marc normatiu vigent.

Podeu estar tranquil·les. L’actual marc jurídic empara el nostre model educatiu i els tribunals han ratificat la plena legalitat de l’educació diferenciada i el dret de les escoles a rebre finançament públic com qualsevol altre centre educatiu.  ( AQUÍ )

Totes les nostres escoles compleixen els requisits legals, de la mateixa manera que ho feien a anteriors renovacions. No hi ha cap normativa nova que sustenti que ara no complim els requisits.

Prendrem les accions legals oportunes per defensar els drets de les famílies a triar l’escola dels seus fills amb condicions d’igualtat, i tenim la certesa que aquesta renovació es resoldrà favorablement.

Com bé sabeu, el concert educatiu de les escoles és un dret de les famílies que sempre defensarem amb fermesa, com hem fet fins ara.

Gràcies per la confiança que ens heu demostrat. 

 

Cordialment,

Teresa Martínez

Consellera delegada

Institució Familiar d'Educació

Noticia
Articles relacionats