Després de vint anys com a directora, enceto una nova etapa

Des de fa trenta anys, la trajectòria de La Vall i la meva pròpia han anat sempre unides. La Vall ha estat per a mi un projecte engrescador i enriquidor, al qual he procurat dedicar els meus millors esforços.

A partir d’ara, continuaré vinculada a La Vall però d’una manera diferent.

Després de vint anys com a directora, enceto una nova etapa i m’incorporo al comitè executiu de la Institució Familiar d’Educació. A partir del mes de març, la Mia Carreras serà la nova directora. Ella pilotarà aquesta nova etapa amb la mateixa professionalitat i empenta amb què sempre ha treballat per La Vall i, d’una manera molt especial, els darrers deu anys en el Consell de direcció.
 
No és fàcil deixar La Vall, perquè La Vall és un teixit de relacions humanes, profundes i consistents al llarg del temps; un entorn amable que facilita la feina ben feta i que està construït per moltes persones que busquen fer el bé amb una mirada proactiva.
 
El meu background era la psicologia clínica i no pensava dedicar-me a l’educació fins que em van oferir fer classes de Filosofia a Batxillerat. De seguida, em vaig enamorar del col·legi, de la seva gent, dels seus projectes formatius i, des d’aleshores, no he deixat ni de sorprendre’m ni d’aprendre.
 
Entrar i sortir de l’escola ha format part de la meva vida diària, i, encara ara, quan camino cap al meu despatx se m’esponja el cor en veure aquestes escenes matineres: alumnes petites amb vosaltres, agafades de la mà, començant un nou dia; alumes grans movent-se amb llibertat per tots els racons i els espais; professores de totes les seccions decidides a gastar les seves millors energies a l’ aula.
 
Estimo la gent del col·legi i m’he sentit molt compromesa amb els equips i els projectes que hem dut a terme. Equips que veuen reptes on altres veuen dificultats, amb capacitat per albirar el futur i treballar en equip, lluny dels personalismes estèrils. Tant és així que, la meva trajectòria personal deu molt a les diferents tasques que he realitzat professionalment.
 
En un col·legi com La Vall, és fàcil eixamplar la capacitat de comprendre i de posar-se en el lloc de l’altre, perquè fem camí i anem de la mà de moltes famílies, diverses en els seus estils i en la varietat de situacions que la vida els planteja. He tingut el privilegi de poder escoltar molt i d’aprendre moltes lliçons de vida fruit del vostre testimoniatge.
 
En aquests últims anys, he dedicat part del meu temps a EASSE (European Association Single-Sex Education) i he pogut intercanviar experiències amb escoles de tot el món i compartir les grans línies estratègiques en l’educació de les noies. He estat conscient que l’educació diferenciada és una realitat educativa molt rica i que té molt a aportar en una societat canviant i global.
 
Espero donar bona resposta als reptes que tenim al davant. Ara és el moment d'impulsar projectes educatius de les escoles de la Institució Familiar d’Educació i ho faig amb molta il·lusió. Amb el cor ple de sentiments lligats a La Vall, estic convençuda que el bagatge adquirit al llarg d'aquests vint anys serà profitós en aquesta nova etapa.

Finalment,  us vull donar les gràcies perquè amb la vostra implicació feu real i valuosa la nostra proposta educativa. He sentit sempre les sinergies entre els molts i diversos projectes que us hem proposat, i la vostra compromesa i heroica resposta. Els pares sou el pal de paller de La Vall. Comptem amb  vosaltres per encarar el projecte que més ens il·lusiona: l’educació dels vostres fills.


Una forta abraçada,

Teresa Martínez
Directora


Veure àlbum de fotos: Aquí   (Comunicació al professorat 22/2/2016)

Veure newsletter comiat: Aquí (enviada 23/2/2016)

Veure vídeo: Compartim amb les alumnes aquesta sorpresa (Aquí)

Después de veinte años como directora, inicio una nueva etapa


Desde hace treina años, la trayectoria de La Vall y la mía propia han ido siempre de la mano. La Vall ha sido para mí un proyecto estimulante y enriquecedor al que he procurado dedicar mis mejores esfuerzos. A partir de ahora, seguiré vinculada al colegio pero de una manera diferente.

Después de veinte años como directora, inicio una nueva etapa y me incorporo al comité ejecutivo de Institució Familiar d'Educació. A partir del mes de marzo, Mia Carreras será la nueva directora. Ella pilotará este nuevo período con la misma profesionalidad y empuje con la que siempre ha trabajado por La Vall y de una manera muy especial los últimos diez años en el Consejo de dirección.

No es fácil dejar La Vall porque La Vall és un tejido de relaciones humanas, profundas y consistentes a lo largo del tiempo, un entorno amable construido por muchas personas que buscan hacer el bien con una mirada proactiva y que hacen posible el trabajo bien hecho.

Mi background era la psicología clínica y no pensaba dedicarme a la educación hasta que me ofrecieron impartir clases de Filosofía en Bachillerato. Enseguida me enamoré del colegio, de su gente, de sus proyectos formativos, y desde entonces no he dejado ni de sorprenderme ni de aprender.

Entrar y salir del colegio ha formado parte de mi vida diaria y, aún ahora, cuando camino hacia mi despacho se me esponja el corazón al ver estas escenas matutinas: alumnas pequeñas con vosotros de la mano comenzando un nuevo día, alumnas mayores moviéndose con libertad por todos los rincones y espacios, profesoras de todas las secciones decididas a gastar sus mejores energías en el aula.

Quiero a la gente del colegio y me he sentido muy comprometida con los equipos y los proyectos que hemos llevado a cabo. Son equipos que ven retos donde otros ven dificultades, con capacidad para vislumbrar el futuro y trabajar en equipo, lejos de personalismos estériles. De hecho, mi trayectoria personal le debe mucho a las diferentes tareas que he realizado a nivel profesional.

En un colegio como La Vall, es fácil ensanchar la capacidad de comprender y ponerse en el lugar del otro porque hacemos camino y vamos de la mano de muchas familias, diversas en sus estilos y en la variedad de situaciones que la vida les plantea. He tenido el privilegio de poder escuchar mucho y de aprender muchas lecciones de vida gracias a vuestros testimonios.

En estos últimos años, he dedicado parte de mi tiempo a EASSE (European Association Single-Sex Education) y he podido intercambiar experiencias con colegios de todo el mundo y compartir las grandes líneas estratégicas en la educación de las chicas. He sido consciente de que la educación diferenciada es una realidad educativa muy rica y que tiene mucho que aportar en una sociedad cambiante y global.

Espero dar buena respuesta a los retos que tenemos por delante. Ahora es el momento de impulsar proyectos educativos en los colegios de Institució Familiar d’Educació, y lo hago con mucha ilusión. Con el corazón lleno de sentimientos vinculados a La Vall, espero que el bagaje adquirido a lo largo de estos 20 años sea provechoso en esta nueva andadura.

Finalmente, os quiero dar las gracias porque con vuestra implicación hacéis real y valiosa nuestra propuesta educativa. He sentido siempre las sinergias entre los muchos proyectos escolares de diferentes ámbitos que hemos propuesto y vuestra respuesta comprometida y heroica. Los padres sois la piedra angular de La Vall. Contamos con vosotros para encarar el proyecto que más nos ilusiona: la educación de vuestros hijos.


Un fuerte abrazo,


Teresa Martínez
Directora


Ver álbum de fotos: Aquí (Comunicación al profesorado 22/2/2016)

Ver newsletter despedida: Aquí (enviada 23/2/2016)

Ver vídeo: Compartimos con las alumnas esta sorpresa (a continuación)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BMo-hW27IFU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Noticia
Articles relacionats